Fechas de exámenes en Castellón/Castelló

Realizar matrícula en tu examen de Inglés

Por ordenador
Límite matriculación: 4/4/21 Fecha de examen: 23/4/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/4/21 Fecha de examen: 23/4/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/4/21 Fecha de examen: 23/4/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/4/21 Fecha de examen: 23/4/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 2/5/21 Fecha de examen: 21/5/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 2/5/21 Fecha de examen: 21/5/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 2/5/21 Fecha de examen: 21/5/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 2/5/21 Fecha de examen: 21/5/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 30/5/21 Fecha de examen: 18/6/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 30/5/21 Fecha de examen: 18/6/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 30/5/21 Fecha de examen: 18/6/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 30/5/21 Fecha de examen: 18/6/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/7/21 Fecha de examen: 23/7/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/7/21 Fecha de examen: 23/7/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/7/21 Fecha de examen: 23/7/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 4/7/21 Fecha de examen: 23/7/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 1/8/21 Fecha de examen: 20/8/21

Tasa de examen

137,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 1/8/21 Fecha de examen: 20/8/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 1/8/21 Fecha de examen: 20/8/21

Tasa de examen

104,50 €

Por ordenador
Límite matriculación: 1/8/21 Fecha de examen: 20/8/21

Tasa de examen

137,50 €